Treść artykułu

Wynki konkursu plastyczno-literackiego 2018

 

 PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury

Gminnego Konkursu Plastyczno- Literackiego pt. „Polska, mój ukochany kraj”

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Jabłonna.

 

W dniu 14 maja 2018 r. przeprowadzono w Gminnej Bibliotece Publicznej
im. ks. Jana Twardowskiego finał konkursu plastyczno-literackiego, adresowanego

do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum
z terenu Gminy Jabłonna.

Oceny prac konkursowych dokonała komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca Jury:

P. Nanuli Burduli – artysta plastyk

Członkowie:

P. Alicja Bieleninnik –pedagog; st. bibliotekarz w GBP Jabłonna

P. Aneta Oczkowicz – polonistka; st. bibliotekarz w GBP Jabłonna

P. Agnieszka Jędrzejewska – grafik

P. Danuta Maksymiuk- pedagog, animator w GCKiS Jabłonna

  Na konkurs wpłynęło 46 prac plastycznych i 11 prac literackich z terenu Gminy Jabłonna. Podczas oceniania prac plastycznych Jury brało pod uwagę: technikę wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość, estetykę, samodzielność w wykonywaniu prac.