Treść artykułu

Walentynki 2019

 W dniu 27 lutego 2019 r. w Wiedniu, w teatrze Piwnica TAKT odbyło się Walentynkowe Spotkanie Literacko-Muzyczne pt. „ Nie płacz, kiedy odjadę”. Spotkanie adresowane było do Polonii, głównie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii. Walentynkowe spotkanie należało do bardzo udanych. Wśród zaproszonych gości znalazła się także Pani Anna Czachorowska – dyrektor naszej Biblioteki.   Ze swym programem wystąpili: Danuta Stankiewicz, Filip Borowski i Anna Czachorowska. Jej wiersze stanowiły część liryczną programu, natomiast Filip Borowski bawił publiczność monologami i wierszami o treści humorystycznej. Całość dopełniały polskie piosenki, wykonywane brawurowo przez znaną wokalistkę Danutę Stankiewicz. Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi. Owacjom nie było końca. To spotkanie zorganizowano przy pomocy Pisma Polonii austriackiej POLONIKA i znanej w środowisku wiedeńskim Celinę Vesely.