Treść artykułu

Wakacyjny konkurs w Chotomowie

 

REGULAMIN
?Wakacyjnego Quizu z wiedzy o bibliotece?

 1. Organizator
  1. Organizatorem ?Wakacyjnego Quizu z wiedzy o bibliotece? jest Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie Filia w Chotomowie
 2. Cele konkursu
  1. Zainteresowanie dzieci biblioteką publiczną.
  2.
  Sprawdzenie wiedzy o bibliotece i książce.
  3.
  Zapewnienie dzieciom rozrywki podczas letnich wakacji.
 3. Warunki uczestnictwa
  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6-11 lat
  2. Konkurs trwa od 11 lipca do 31 sierpnia 2016 r. (do wyczerpania nagród).

  3.
  Konkurs wymaga wiedzy z zakresu pracy i działalności biblioteki, wiedzy o książce.
  4.
  Uczestnik losuje zestaw zawierający dwa pytania. Odpowiadając na pytanie wybiera jedną z trzech odpowiedzi (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa).
  5.
  Przygotowane zestawy pytań dostosowane są do wieku uczestników.
  I grupa ( 6-8 lat); II grupa (9-11 lat)
  6.
  Nagrodę otrzymuje każdy uczestnik, który prawidłowo odpowie na pytania
  z wylosowanego zestawu.
  7.
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu konkursu.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA