Treść artykułu

Rok 2012


Goniec Lokalny, nr 49 (2012 r.)

Kurier Wileński (maj 2012 r.)

Tyg. Mazowiecki, nr 45, (2012 r.)

Gazeta Miejscowa, (maj 2012 r.)

Goniec Lokalny, nr 51 (2012 r.)

Wieści…, nr 6 (2012 r.)

Wizyta w Pogirach

UGJablonna – Wyjazd do Wilna