Treść artykułu

Rok 2007


Dookoła Nas, nr 32 (2007 r.)

Gazeta Miejscowa (2007 r.)

Kontakty, nr 4 (2007 r.)

Płońszczak (2005 r.)

 

To i Owo (2007 r.)

 

Życie Nasielska, nr 9 (2007 r.)

Poezje ks. Twardowskiego

Poezja pośród bibliotecznych…