Treść artykułu

Rok 2006


Dookoła Nas (2006 r.)

Dookoła Nas, nr 46 (2006 r.)

Dookoła Nas, nr 47 (2006 r.), s. 4

Gazeta Miejscowa (2006 r.)


Gazeta Miejscowa (2006 r.)


Gazeta Miejscowa (2006 r.)

Gazeta Miejscowa (2006 r.)

Gazeta Miejscowa (2006 r.)

Idziemy (2006 r.)

Por. Bibliotekarza, nr 6 (2006 r.)

To i Owo (2006 r.)

To i Owo (2006 r.)

Tygodnik Mazowiecki (2006 r.)

Walentynki w Strzesze 2006 

Nadanie imienia Bibliotece