Treść artykułu

„Podaruj wiersz” – ogólnopolska akcja społeczna

Zapraszamy w wakacje do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”. Akcja prowadzona przez Fundację im. Zbigniewa Herberta oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie ma na celu popularyzację poezji znakomitego polskiego poety. Przystąpienie do akcji polegać będzie na przepisaniu wybranego wiersza Zbigniewa Herberta, by następnie podarować go wybranej przez siebie osobie.

Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję… Zbigniew Herbert pisał do przyjaciół, ważnych dla niego osób i artystów listy-wiersze, obdarowując ich autografami swych utworów.

Wystarczą cztery kroki:
1. Zdecyduj komu podarujesz wiersz;
2. Sięgnij po książkę z poezją i wybierz wiersz – pamiętając, że wybierasz go dla konkretnej osoby (weź więc pod uwagę, co ta osoba przeżyła, w jakiej jest sytuacji, co może być dla niej ważne);
3. Odręcznie przepisz wybrany wiersz – możesz też dodać coś od siebie: dedykację, komentarz, datę, podpis;
4. Podaruj przepisany wiersz osobie, dla której został wybrany – pamiętaj jednak, że nie każdy może samodzielnie odczytać odręcznie napisany tekst, komuś takiemu wiersz warto głośno przeczytać (dotyczy to zwłaszcza osób starszych i małych dzieci). (http://www.fundacjaherberta.com)

Przygotowane karty papeterii „Podaruj wiersz” czekają na Państwa w naszych bibliotekach. Akcja trwa do 1 października 2019r.