Treść artykułu

„Podaruj wiersz” – ogólnopolska akcja społeczna

Zapraszamy w wakacje do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”. Akcja prowadzona przez Fundację im. Zbigniewa Herberta oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie ma na celu popularyzację poezji znakomitego polskiego poety. Przystąpienie do akcji polegać będzie na przepisaniu wybranego wiersza Zbigniewa Herberta, by następnie podarować go wybranej przez siebie osobie.