Bibliografia regionalna

WEJŚCIE DO BAZY – BIBLIOGRAFIA TWORZONA PRZEZ BIBLIOTEKĘ W JABŁONNIE

Bibliografia regionalna gminy Jabłonna ma służyć pomocą użytkownikom, poszukującym informacji na temat historii, życia społecznego, gospodarczego i innych dziedzin życia gminy Jabłonna.

Bibliografia regionalna, dostępna w formie on-line, na stronie www jabłonowskiej biblioteki, szereguje opisy bibliograficzne według haseł przedmiotowych, co ułatwi poszukiwanie informacji na dowolne tematy.

Bibliografia regionalna gminy Jabłonna zawiera:

  • opisy bibliograficzne artykułów z prasy regionalnej dostępnej w bibliotece,
  • opisy bibliograficzne piśmiennictwa dotyczącego gminy Jabłonna,
  • opisy bibliograficzne artykułów w wydawnictwach zwartych (opisy rozdziałów z książek),

Dostępna prasa regionalna:

  • „Gazeta Powiatowa”
  • „Mazowiecki Goniec Lokalny”
  • „Wieści z Naszej Gminy”
  • „Rocznik Legionowski”