Treść artykułu

Międzynarodowy Festiwal Sztuk w Rosji

  Festiwalowi Poetyckiemu towarzyszyły wystawy: fotograficzna (Teodor Kriżka ze Słowacji), malarska (Olga Sztratnikowa), sztuki ceramicznej (Władimir Borisow). Wystąpiły też zespoły wokalno-muzyczne – dziecięce, młodzieżowe i osób dorosłych, działające przy miejscowych Domach Kultury. W kolejnych dniach odbywały się spotkania poetyckiego w miejscowych szkołach oraz bibliotekach szkolnych i publicznych. W każdym miejscu spotkań, autorzy byli witani bardzo serdecznie, chlebem i solą oraz śpiewem w strojach ludowych. Nie zabrakło atrakcyjnych wycieczek m.in. do Chramu w stanitsy Novoivanovkey, na Cordon nad rzekę Yeya (dawna granica rosyjsko-turecka), Muzeum Historyczno-Literackiego w Kubaniu czy Skansenu (chaty kozackie). Uroczyste zakończenie odbyło się 22 września w centrum stanicy Kubani. Na dużej scenie wystąpiło szereg zespołów w przepięknych strojach. Dla mnie osobiście wielkim przeżyciem było wystąpienie dzieci z napisem Polsza i niosących przed sceną naszą Flagę Narodową, dla uhonorowania mojej obecności jako przedstawicielki Polski. Pokłosiem tego Festiwalu było wydanie Antologii „Stepnaya Lira”, gdzie również znalazły się moje wiersze i biogram. Relacje z tych pięknych festiwalowych dni znalazły się nazajutrz w prasie i na stronie internetowej Ministerstwa Kultury Krasnodarskiego Kraju”.

                                                             Anna Czachorowska  –  Dyrektor GBP w Jabłonnie