Treść artykułu

Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – informujemy, że od 11 maja 2020 roku, po otrzymaniu pozytywnej opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie, wznowiona zostanie działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie i Filii Biblioteki w Chotomowie.

Od dnia otwarcia bibliotek pracujemy wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Bez spotkań, imprez, warsztatów, korzystania na miejscu z czytelni itp.

Z uwagi na warunki lokalowe oraz mając na uwadze bezpieczeństwo czytelników i pracowników biblioteki funkcjonowanie naszych dwóch placówek będzie odbywać się z zachowaniem następujących zasad:

1. Biblioteka w Jabłonnie będzie czynna dla Czytelników w dni powszednie od godziny 9.30 do godz. 16.30 (godzina 9.00-9.30 i 16.30-17.00 to 30 minutowe przerwy przeznaczone na dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywają użytkownicy biblioteki (drzwi, klamki, osłona pleksi i podłogi). Pracownicy pracują 8 godzin (9.00-17.00)
2. Filia Biblioteki w Chotomowie będzie czynna dla Czytelników w dni powszednie od godziny 10.30 do godz. 17.30  (godzina 10.00-10.30 i 17.30-18.00 to dwie 30 minutowe przerwy przeznaczone na dezynfekcję pomieszczenia. Pracownik Biblioteki pracuje 8 godzin (10.00-18.00)
3. W bibliotece, w wydzielonym miejscu , może przebywać tylko jeden czytelnik w maseczce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali powinni czekać na zewnątrz lokalu w odległości przynajmniej 2 m od siebie.
4. Możliwe będzie wypożyczanie i zwrot pozycji książkowych przez okienko podawcze w osłonie z pleksi. Zwracane książki czytelnik przekazuje bibliotekarzowi, który zdejmuje je po kolei z konta.
5. Po każdym przyjęciu książek powinien być zdezynfekowany czytnik, blat i rękawice pracownika. Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Bibliotekarz, który przyjął książki odnosi je w miejsce ich składowania.
6. Zwracane książki będą poddane 5 –dniowej kwarantannie.
7. Sala biblioteczna i czytelnia będą wyłączone z użytkowania przez czytelników. Nie będzie możliwy wolny dostęp do księgozbioru.
8. Książki mogą być udostępniane jedynie przez pracownika biblioteki BEZ WOLNEGO DOSTĘPU DO PÓŁEK, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności; przed i po przyjęciu karty czytelnika dezynfekujemy rękawiczki.
Wszystkie terminy zwrotów książek przypadające w okresie zamknięcia biblioteki zostały przedłużone do 31 maja 2020 roku. Za ten okres nie będą naliczane opłaty za nieterminowy zwrot.

W/w procedury zaczną obowiązywać z dniem otwarcia naszych dwóch bibliotek dla Czytelników.