Academica2017

  REGULAMIN - UŻYTKOWNIKA - ACADEMICA

 

  CWPN Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnianie w bibliotece partnerskiej publikacji naukowych należących do zbiorów Biblioteki Narodowej, które mają postać cyfrową. Głównym celem systemu Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej odbywa się za pomocą dedykowanego terminalu, zlokalizowanego w bibliotekach ( w naszym przypadku, w bibliotece w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102 i w bibliotece w Chotomowie przy ul. Strażackiej 8). Rejestracja czytelników odbywa się za pomocą kart bibliotecznych. w bibliotece.Rejestracji dokonuje biblioteka za pomocą elektronicznego formularza. Rejestrację użytkownika w CWPN Academica poprzedza złożenie w bibliotece podpisanego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia, użytkownik otrzymuje indywidualne dane dostępowe.
 Dzieki systemowi rezerwacji, który zaimplementowano w cyfrowej wypożyczalni Academica, możliwe jest zaplanowanie przez czytelnika terminu pracy na terminalu w bibliotece w Jabłonnie lub w Chotomowie. Academica pozwala na dostęp do ponad pół milona pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin. Publikacje są udostępniane zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pełnym poszanowaniem praw autorskich. Udostępnianie publikacji naukowych odbywa się wyłącznie w celach badawczych lub poznawczych na terenie biblioteki za pośrednictwem zarejestrowanego i autoryzowanego terminala. Warto podkreślić, że system Academica jest całkowicie bezpłatny i nie przewiduje wnoszenia jakichkolwiek opłat, zarówno przez biblioteki partnerskie, jak i przez czytelników.
  Zapraszamy zatem wszystkich czytelników a w szczególności studentów do korzystania z tej atrakcyjnej oferty naszej biblioteki.

 (Projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA realizowany pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową finansowany jest z funduszy Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3)

 

  Free joomla themes

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.94 MB
Application afterInitialise: 0.050 seconds, 4.64 MB
Application afterRoute: 0.061 seconds, 5.60 MB
Application afterDispatch: 0.115 seconds, 9.39 MB
Application afterRender: 0.186 seconds, 10.37 MB

Zużycie pamięci

10994360

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e22c4d05f29bac48edeb15d2890d5210'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1531964155' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e22c4d05f29bac48edeb15d2890d5210'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'e22c4d05f29bac48edeb15d2890d5210','1531965055','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 82)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 721
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-07-19 01:50:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-07-19 01:50:55' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='721'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 82 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak