Spotkanie z Marią Łotocką

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie przy współpracy Gminnego Centrum Kultury i Sportu zorganizowała w dniu 31 maja 2007 roku wyjątkowy wieczór poetycki.

Gościem wieczoru była znakomita poetka, MARIA ŁOTOCKA, wiceprezes Polskiej Sekcji Literackiej przy Związku Pisarzy Litwy i członek Związku Literatów Polskich.

Zadebiutowała w roku 1991 tomikiem ?Rozmowa", w tym samym roku otrzymała nagrodę literacką ZLP im. Juliusza Słowackiego.

Jest stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Stypendium Mickiewiczowskie - 1997 r. ; Chopinowskie - 1999 r.

Zaprezentowano wiersze z okresu ostatnich 10 -lat Jej twórczości. Pierwsze wiersze przeniosły nas w bliski sercu Autorki świat rodzinnego Lwowa i Wilna, z którym zrosła się okresem studiów na polonistyce w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym.

W jej wierszach sporo pejzażu kresowego - Ukrainy, ziemi rozdartej, uwikłanej w dramat historii. Litwa z jej zawiłymi dziejami ma też swój poetycki portret.

W poezji Łotockiej daje znać o sobie motyw także Orientu - reminiscencje z Hajastanu, ziemi przodków poetki, Ormian, którzy znaleźli ocalenie w granicach Rzeczpospolitej.

Poetka pochodzi ze sławnego rodu Szymonowiców. Jej dziadek Leon Łotocki był znanym pisarzem ukraiński, także stryj Antin Łotocki, znany nie tylko na Ukrainie, ale i w świecie, przede wszystkim w Kanadzie.

I o tym wszystkim mówił kolejny gość LESZEK ŻULIŃSKI, jeden z najwybitniejszych krytyków literackich, redaktor, publicysta i felietonista, związany obecnie z TVP.

Spotkanie prowadziła i wiersze czytała córka Pani Marii, Barbara Medajska, absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi.

Wieczór uświetnił repertuar klasyczny na harfę solo w wykonaniu Anny Sikorzak-Olek, czołowej harfistki, solistki i kameralistki na stałe współpracującej z Polską Orkiestrą Radiową i Sinfonią Varsowia w Warszawie.

Piękne brzmienie harfy wprowadziło widownię w stan błogiego zapomnienia, po każdym zakończeniu utworu była chwila ciszy i dopiero oklaski. Ciekawie wypadł repertuar Chopina, grany głównie na fortepianie, tu zagrany na harfie był ewenementem, również pięknie wypadły utwory pochodzenia irlandzkiego.

Maria Łotocka jest autorką uznanych za novum literackie w skali światowej tomików o Adamie Mickiewiczu i Fryderyku Chopinie. Nie zabrakło oczywiście i tych utworów.

?Mój Mickiewicz" jest książką oczekiwaną przez tych słuchaczy i czytelników, których oryginalna powieść poetycka zainteresuje i poruszy.

Na czwartkowym spotkaniu wiersze z tego tomiku zyskały aprobatę zarówno dorosłej publiczności jak i żywe przyjęcie wśród młodzieży szkolnej.

Janusz Odrowąż - Pieniążek tak skomentował wydanie tych wierszy: ?Spisanie biografii Mickiewicza w cyklu utworów poetyckich jest zupełnym novum i na pewno zasługuje na uwagę, zwłaszcza, że Autorka warsztat ma opanowany, a wiele spośród utworów zawartych w tym tomie wyraża autentyczne wzruszenie dziełem Mickiewicza i elementami jego biografii, które są tematem tych wierszy".

Druga książka ?Ostatni nokturn" (była do nabycia na spotkaniu, pozostałych, już niestety brak) ujęła swym pięknem publiczność, także tą, która w przeciwieństwie do autorki, nie studiowała tak dogłębnie losów i twórczości Chopina.

Jak powiedział Albert Grudziński, ?jest to tomik niezwykły, bo Maria Łotocka koncentruje się w nim tylko na jednej postaci - Fryderyku Chopinie. Za pośrednictwem wyobraźni autorki poznajemy więc jego życie, rodzinę, przyjaciół, twórczość, ale przede wszystkim ?stany ducha" kompozytora. Te niebanalne wiersze w sposób nowatorski przybliżają nas do świata przeżyć wielkiego artysty widzianych oczyma wrażliwej poetki.

 

  Free joomla themes