Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki
 1. Z biblioteki mogą korzystać bezpłatnie mieszkańcy Jabłonny i miejscowości przyległych zameldowani na pobyt stały lub czasowy.

 2. Jeżeli czytelnik nie posiada zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Jabłonnie lub miejscowości przyległej, biblioteka pobiera kaucję przy zapisie w wysokości 30 zł.

 3. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną i wypełnić kartę zapisu - zobowiązanie.

 4. Wypożyczyć można jednorazowo od 1 do 3 książek na okres nie dłuższy niż miesiąc. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza.

 5. Książki z wydzielonego księgozbioru wypożycza się za kaucją na okres nie dłuższy niż tydzień. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości książki.

 6. Z księgozbioru podręcznego czytelni korzysta się tylko na miejscu.

 7. Czytelnik jest zobowiązany do dbałości o wypożyczone książki.

 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do:

  a) odkupienia tego samego tytułu,

  b) odkupienia innej, przydatnej w bibliotece książki (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

 9. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień, odmawia zwrotu książki lub jej odkupienia, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 10. Czytelnik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

  Free joomla themes