Regulamin korzystania z programu powszechnego dostępu do Internetu (IKONKA) przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie.
  1. Prawo do korzystania z internetu mają wszyscy mieszkańcy bez względu na to czy są stałymi czytelnikami GBP, czy też korzystają sporadycznie zasobów Biblioteki.
  2. Użytkownik ma obowiązek wpisania się do księgi odwiedzin. Wpis obejmuje: imię i nazwisko, klasa/zawód, rodzaj poszukiwanej informacji, podpis, data.
  3. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
  4. Internet jest udostępniany w godzinach pracy Biblioteki.
  5. Bibliotekarz na życzenie użytkownika udziela informacji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu, natomiast poszukiwanie prowadzi sam użytkownik.
  6. Bibliotekarz ma prawo nadzorować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
  7. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 godzinę.
  8. Pierwszeństwo mają osoby wyszukujące dane informacyjno - edukacyjne.
  9. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać w jednym momencie maksymalnie dwie osoby.
  10. W pomieszczeniu obowiązuje cisza.

 

Użytkownikowi zabrania się:

1. Instalowania własnego oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym.

2. Wykorzystywania Internetu w celach zarobkowych.

3. Wykonywania czynności naruszających prawa autorskie.

4. Uruchamiania gier komputerowych i komunikatorów (np. gadu-gadu).

5. Odwiedzania stron zawierających treści pornograficzne.

 

Czytelnik odpowiada osobiście za sprzęt, który jest mu udostępniony.

Czytelnik nie stosujący się do Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów.

  Free joomla themes