Treść artykułu

Historia biblioteki

Na początku roku 2005, po ponad czterdziestu latach pracy, Pani Krystyna Fluksik przeszła na emeryturę. W kwietniu tego roku, w wyniku konkursu ogłoszonego przez gminę stanowisko kierownika placówki przejmuje Anna Czachorowska. Pierwszy zakupiony jesienią komputer służy księgowości i pracom administracyjnym.

Z początkiem roku 2006, Biblioteka w ramach programu informatyzacji społeczeństwa otrzymuje trzy komputery dla czytelnika. Udział biblioteki w programie ?Ikonka” owocuje pozyskaniem 3 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Pozwala to poszerzyć ofertę biblioteczną, otwierając przed czytelnikami nowe sposoby pozyskiwania informacji.

Rok 2006 to zaczątki procesu informatyzacji w Bibliotece. Dokonany zostaje zakup pierwszego komputera i drukarki. Inwestycja ta doprowadza do rozpoczęcia prac nad komputeryzacją księgozbioru, które na dobre ruszają w roku 2007. Zapoczątkowany w tym roku proces retrokonwersji księgozbioru (katalog kartkowy zostaje zamknięty i rozpoczyna się proces opisów retrospektywnych oraz melioracja księgozbioru). Komputeryzacja księgozbioru przebiega pomyślnie, będąc na ukończeniu, stwarza perspektywę wdrożenia komputerowej obsługi ruchu czytelniczego, zgodnie ze standardami, które w niedługim czasie stanowić będą normę w pracy Biblioteki.

Uchwała Nr LIV/483/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2006r. nadaje Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie imię Księdza Jana Twardowskiego.

Zwiększone zakupy nowości wydawniczych, dzięki dotacji władz samorządowych oraz MKiDN wpłynęły na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki oraz przyczyniły się do zwiększonej selekcji i aktualizacji zbiorów. Biblioteka wprowadziła wiele nowych form mających zachęcić czytelników do korzystania z ich usług. Poszerzyły również ofertę działań kulturalno – oświatowych.

Biblioteka prowadzi warsztat informacyjny o swojej miejscowości i regionie, włączając się w realizację ścieżki edukacyjnej ?Małe Ojczyzny”.

Utworzono „Kącik Dziecięcy” z szeroką ofertą dla najmłodszych. W ?Kąciku” odbywają się raz w miesiącu spotkania z przedszkolakami w ramach akcji ?Cała Polska czyta dzieciom”. Prawidłowo rozwijająca się współpraca z przedszkolami ulega dalszemu spotęgowaniu, o czym świadczy liczba odwiedzin Biblioteki przez najmłodszych podwojona w stosunku do poprzedniego dziesięciolecia.

Przytoczone powyżej sprawy i liczby nie wyczerpują do końca zakresu oddziaływań Biblioteki, lecz wskazują na główne nurty działalności i problemy, z jakimi przyszło borykać się w swej codziennej działalności bibliotekarzom Gminnej Biblioteki Publicznej minionych sześciu dziesiątków lat.

?Panta rhei” – wszystko płynie. Zgodnie z tą dewizą trudno określić rolę i zadania biblioteki w jednolity sposób dla całego okresu jej istnienia.

Na koniec 2008 roku stan księgozbioru biblioteki w Jabłonnie i jej filii w Chotomowie wynosił prawie 23 tysiące woluminów, czytelników ponad 1600 (dla porównania w roku 2005 było ich 450), a liczba wypożyczeń to ponad 26 tysięcy. Biblioteka w toku swej długoletniej działalności ewoluuje, dostosowując zakres oraz formy działania do potrzeb lokalnego środowiska, realiów zmieniającego się świata oraz własnych możliwości finansowych.

Biblioteka to rezerwuar wiedzy i rozrywki, skondensowanych w postaci słowa drukowanego na kartach ksiąg. To ogniwo pomocnicze w procesie kształcenia człowieka. To okno na świat, dzięki stosowanym nowoczesnym narzędziom informatycznym z komputerem i Internetem na czele. Biblioteka to kadra pracowników, którzy na przestrzeni minionych lat, krok po kroku, nieraz w trudnych warunkach i z dużą dozą cierpliwości wykuwali stopniowo kształt obecnego wizerunku GBP. Biblioteka to stała rzesza naszych czytelników, dla których działamy i dalej będziemy działać. Biblioteka stanowi bardzo ważne ogniwo infrastruktury kulturalnej, oświaty i gospodarki. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, promować książkę i czytelnictwo w społeczności lokalnej. Uniwersalny charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych i wykonywanych zawodów. Tych wszystkich spraw na pewno nie dałoby się udźwignąć, gdyby nie przychylność wielu osób, a szczególnie władz samorządowych Gminy, z Panią Wójt na czele, życzliwości radnych Rady Gminy. Wszystkich tych spraw nie byłoby, gdyby nie nasi czytelnicy, którzy tak chętnie do nas przychodzą, korzystają ze zbiorów i są motorem do dalszej pracy dla nas, bibliotekarzy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do Gminnej Książnicy!