Treść artykułu

Bibliografia regionalna

WEJŚCIE DO BAZY – BIBLIOGRAFIA TWORZONA PRZEZ BIBLIOTEKĘ W JABŁONNIE

Bibliografia regionalna gminy Jabłonna ma służyć pomocą użytkownikom, poszukującym informacji na temat historii, życia społecznego, gospodarczego i innych dziedzin życia gminy Jabłonna.

Bibliografia regionalna, dostępna w formie on-line, na stronie www jabłonowskiej biblioteki, szereguje opisy bibliograficzne według haseł przedmiotowych, co ułatwi poszukiwanie informacji na dowolne tematy.

Bibliografia regionalna gminy Jabłonna zawiera:

opisy bibliograficzne artykułów z prasy regionalnej dostępnej w bibliotece,

opisy bibliograficzne piśmiennictwa dotyczącego gminy Jabłonna,

opisy bibliograficzne artykułów w wydawnictwach zwartych (opisy rozdziałów z książek),

 

Dostępna prasa regionalna:

– „Gazeta Powiatowa”

– „Mazowiecki Goniec Lokalny”

– „Wieści z Naszej Gminy”

– „Rocznik Legionowski”