Treść artykułu

Rok 2005


 

Wieczór poezji Karola Wojtyły

Gm.Jabłonna : ks. Twardowski

AKANT, nr 2 (2005 r.)

Dookoła Nas, nr 42 (2005 r.)

Dookoła Nas, nr 47 (2005 r.)

Gazeta Miejscowa (2005 r.)

Gazeta Miejscowa (2005 r.)

Gazeta Miejscowa (2005 r.)

Gazeta Powiatowa (2005 r.)

Gazeta Powiatowa (2005 r.)

Gazeta Wyborcza (2005 r.)

Myśl Polska, nr 35 (2005 r.), s. 15

To i Owo (2005 r.)

To i Owo (2005 r.)